Kredens Smaku
7 December 2023

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego – KREDENS SMAKU z dnia 02.01.2023r.  Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Rafath Khan, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KREDENS SMAKU, NIP 8461450314, zwany dalej „catering dietetyczny – Kredens Smaku”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa […]

7 December 2023

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Rafath Khan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dajetto.pl przy ul. R. Minkiewicza 4 w Suwałkach 16-400, NIP 8461450314, adres e-mail: dietetycy@kredens-smaku.pl. 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem […]