Kredens Smaku

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego –KREDENS SMAKU z dnia 14.01.2019 r.

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Julitę Joannę Górską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KREDENS SMAKU, NIP 8471569241, REGON 200757665, zwany dalej „catering dietetyczny – Kredens Smaku”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2 Usługa

 1. Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków w ramach świadczenia Usług przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
 2. Kredens Smaku w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod wskazany adres na terenie działalności firmy zestawy pakietów cateringu dietetycznego. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik jednokrotnego użytku. Posiłki spakowane są razem w oddzielną torbę/pudełko.
 3. Posiłki spakowane w czarne/białe oraz przezroczyste pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną.
 4. Godziny dostaw  pakietów dietetycznych uzależnione są od wskazanego przez Klienta miasta dostawy.
 5. Pakiet dostarczony – rozumie się jako pakiet dietetyczny przekazany do rąk własnych osoby upoważnionej, bądź pozostawiony we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku, gdy pakiety pozostawiane są we wskazanym przez Klienta miejscu, catering dietetyczny – Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie łańcucha chłodniczego, uszkodzenie pakietu bądź jego ewentualne zaginięcie.
 6. Pakiety dostarczane w ciągu dni roboczych przeznaczone są do spożycia tego samego dnia. Pakiety przygotowywane na niedzielę oraz dni świąteczne można spożyć w ciągu 48 godzin, ponieważ produkty oraz stosowana obróbka została odpowiednio dobrana tak, by nie wpłynęło to na jakość potraw. Pakiet powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych.
 7. Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po czasie innym niż podany.
 8. Zestaw na niedzielę dostarczany jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy zestawów na Święta wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. O szczegółowych harmonogramach dostaw w dni świąteczne, długie weekendy itp. Klienci zostają powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez informację dołączoną do dostarczanego pakietu dietetycznego.
 9. Pakiety dietetyczne dostarczane przez catering dietetyczny – Kredens Smaku obejmują:
 • Diety Standard, Dietę Wegetariańską, Dietę Wegańską, Dietę Specjalistyczną: 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal, 3000 kcal – skład makroskładników, w każdej diecie układany jest przez Dietetyków według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji dorosłych osób i wynoszą odpowiednio: białko-około 15%, tłuszcz-około – 30% , węglowodany – około – 55%.
 • Diety Sportowe: 1700 kcal, 2200 kcal, 2700 kcal – są dietami specjalistycznymi, których skład makroskładników został zmieniony ze względu na specyfikę (budowa masy mięśniowej) diety. Zawartość białka została przekroczona w stosunku do normy IŻŻ, dlatego też nie może ona być stosowana przez osoby z chorobami nerek, wątroby itp. Skład makroskładników wynosi odpowiednio: białko – około 30%, tłuszcz – około 30% , węglowodany – około 40%.
 • Diety oczyszczające – dieta obejmująca pakiety 7 lub 14 dniowe. Dieta o obniżonej kaloryczności około 1000 kcal, skład makroskładników jest obniżony znacznie od zaleceń IŻŻ dlatego też, dieta ta nie może byś stosowana dłużej niż 14 dni.
 • Diety owocowo- warzywne o kaloryczności obniżonej do 800kcal, składające się tylko i wyłącznie z owoców i warzyw z dodatkiem soku z cytryny lub octu, które są typem restrykcyjnego postu, który ze względów zdrowotnych nie powinien być stosowany długofalowo.
 • Diety dziecko dostępnej w trzech wariantach kalorycznych: 1200, 1500, 1800kcal składająca się z 5 pełnych posiłków. Białko stanowi 15% całodziennej wartości kalorycznej, tłuszcze 30% natomiast węglowodany 55%.
 1. Jadłospisy są przygotowywane przez dyplomowanych Dietetyków, w diecie stosowane są produkty sezonowe jak też produkty ze wszystkich zalecanych grup produktów spożywczych. Każdy Klient, może wykluczyć jeden lub więcej produktów według własnych preferencji, jednakże każda zmiana wiąże się z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.

3 Zamówienie

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez catering dietetyczny – Kredens Smaku danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez catering dietetyczny – Kredens Smak określone zostały w punkcie „Polityka prywatności” .
 3. Osobą zamawiającą może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
 4. Biuro cateringu dietetycznego – Kredens Smaku przyjmuje zamówienia telefoniczne oraz prowadzi bieżącą obsługę Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 519 702 987.
 5. Pierwsza dostawa posiłków cateringu dietetycznego – Kredens Smaku następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia do godziny 12.00. Jeśli zgłoszenie zostało złożone po godzinie 12.00, realizacja zamówienia nastąpi na 3 dzień od złożenia zamówienia.
 6. Zgłoszenia oraz kwestionariusze, które wpłyną na adres pocztowy dietetycy@kredens-smak.pl w weekend oraz w piątek po godzinie 20.00, analizowane są w poniedziałek.
 7. Złożenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu kwestionariusza/przesłaniu wiadomości e-mail, pracownik firmy  cateringu dietetycznego – Kredens Smaku skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz sposobu płatności.
 8. W przypadku zamówień telefonicznych, regulamin oraz szczegóły dotyczące zamówienia, w tym płatności, są przesyłane Klientowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku zawierania umowy w siedzibie Sprzedającego, Regulamin powinien zostać zaakceptowany podczas zawarcia umowy jako warunek konieczny do wykonania Usługi.
 9. Podczas korzystania z usług cateringu dietetycznego – Kredens Smaku Klient ma prawo do kontaktu z dietetykiem Kredensu Smaku od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 519 702 987.
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny – Kredens Smaku o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W przypadku zatajenia tych informacji catering dietetyczny –Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne niewłaściwej diety.
 11. Po otrzymaniu zamówienia cateringu dietetycznego – Kredens Smaku przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub SMS-em na podany podczas składania zamówienia adres e-mail/telefon kontaktowy potwierdzenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera, w szczególności dane osobowe, adres dostawy oraz warunki zamówienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilość zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą ceną do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).
 13. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamówienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zamówienia, do godziny 8:00.
 14. Eliminacja, zamiana składników pakietów nie jest możliwa, klient może skorzystać tylko i wyłącznie z diet wymienionych w ofercie.
 15. Kredens Smaku nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; zaburzeniami hormonalnymi; cukrzycą typu 1 lub 2; nietolerancją pokarmową; alergiami; zaburzeniami metabolicznymi.
 16. Klient ma możliwość zamówienia 1 dnia próbnego z każdego rodzaju diety. Dzień próbny danej diety można zamówić 1 raz przez jednego klienta i maksymalnie 3 razy pod jeden adres, ale na inne dane osobowe.

 4. Zmiana zamówienia

W przypadku wprowadzania zmian do jadłospisu na życzenie Klienta cateringu dietetycznego – Kredens Smaku zastrzega sobie czas realizacji wynoszący 2 dni robocze.

 1. Klient ma prawo wstrzymać dostawę pakietu dietetycznego na 2 dni robocze przed spodziewaną przerwą. Można to zrobić za pośrednictwem poczty e-mail (dietetycy@kredens-smaku.pl), telefonicznie lub przez SMS (tel. 519 702 987). W przypadku kontaktu za pomocą SMS/e-mail prosimy poczekać na potwierdzenie o odebranej wiadomości. W przeciwnym razie pakiet zostanie dostarczony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 2. Niewykorzystane dni zamówienia z tytułu ich anulowania, w wyznaczonym terminie, nie przepadają. Wykupiony pakiet zostaje o nie wydłużony. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za dni anulowanie.
 3. W celu zmiany miejsca dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie catering dietetyczny – Kredens Smaku najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach 08:00-12:00 od poniedziałku do piątku.
 4. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania zamówienie. Zmiany te mogą dotyczyć: rodzaju diety, progu kaloryczności lub rezygnacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie catering dietetyczny – Kredens Smaku najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.
 5. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, można wykorzystać ją przy następnym zamówieniu. Brak możliwości zwrotu gotówki.
 6. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „niedopłatę”. Klient jest zobowiązany niezwłocznie uregulować powstałą różnicę.

5 Rezygnacja

 1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 2 dni robocze.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail dietetycy@kredens-smaku.pl
 3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy w postaci “Bonu Zakupowego”(brak możliwość zwrotu gotówki), który uprawnia okaziciela do zakupu wybranego wariantu diety oferowanej przez catering dietetyczny – Kredens Smaku w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania na terenie działania cateringu dietetycznego – Kredens Smaku., z zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług oraz pomniejsza się zwrot o wartość cateringu za 2 dni robocze.
 5. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych podczas ich trwania, catering dietetyczny – Kredens Smaku rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 6. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych objętych promocją podczas ich trwania, catering dietetyczny – Kredens Smaku rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 7. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: www.kredens-smaku.pl.
 8. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
 1. braku dostępności Produktów,
 2. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę,
 3. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdyż przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację – w tym braku akceptacji niniejszego Regulaminu,, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produktu, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu t-pay, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu t-pay.

7. Płatność

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przed rozpoczęciem pakietu oraz przesłania potwierdzenia wpłaty na adres
  e-mail dietetycy@kredens-smaku.pl. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane
 2. Opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić przelewem bankowym za cały okres z góry, wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 98 1020 1332 0000 1402 0822 2186 prowadzony przez Bank PKO Bank Polski.
 3. Opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić także gotówką – za cały okres z góry. Wpłatę należy przekazać do rąk własnych Kierowcy cateringu dietetycznego – Kredensu Smaku podczas dostawy w pierwszym dniu zamówienia. Płatność gotówką dotyczy wybranych miast. Lista miast dostępna w biurze obsługi klienta lub pod nr 519 702 987.
 4. Na życzenie Klienta catering dietetyczny – Kredens Smaku wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres mailowy dietetycy@kredens-smaku.pl lub SMS. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dołączona do pakietu dietetycznego.

8 Reklamacje

 1. „Reklamacja” – sytuacja lub warunki, które nie zostały przez catering dietetyczny – Kredens Smaku spełnione, a wynikają ze złożonego przez Klienta zamówienia lub niniejszym regulaminem.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dietetycy@kredens-smaku.pl, każda reklamacja po jej odczytaniu zostaje potwierdzona przez upoważnionego pracownika.
 3. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Klienta, catering dietetyczny – Kredens Smaku w ciągu 7 dni roboczych przesyła informację o wynikach jej rozpatrzenia
 4. Klient powinien złożyć „Reklamację” w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia sytuacji podlegającej reklamacji.
 5. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
 6. W przypadku uznania reklamacji przez catering dietetyczny – Kredens Smaku, za zasadną, Klient zostanie poinformowany o możliwości rekompensaty lub zmiany zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 7. W przypadku uznania reklamacji przez catering dietetyczny – Kredens Smaku, za niezasadną, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.01.2019 r.
 2. Każdy Klient wraz z pakietem dietetycznym otrzymuje niniejszy regulamin do wglądu.
 3. Złożenie zamówienia i pokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Kredens Smaku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Kredens Smaku z siedzibą w Suwałkach ul R. Minkiewicza 4 w Suwałkach 16-400, NIP 8471569241 w celu przesyłania informacji handlowych, a także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od Kredens Smaku lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Wskazuję, iż udzielona zgoda jest dobrowolna i udzielam jej świadomie.